i-traduceri.ro i-traduceri.ro i-traduceri.ro i-traduceri.ro i-traduceri.ro i-traduceri.ro

Apostile

CLICK AICI  pentru a plasa comanda on-line!

 Daca aveti documente ce trebuiesc apostilate va invitam la unul din cele 7 sedii ale firmelor noastre din Bucuresti sau din tara! Detallii pe site!

Pentru urgente sunati la 004.0749.88.88.99

 

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani, incepand cu data de 16 martie 2001, Romania a aderat la Conventia de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga, la 05 octombrie 1961. Potrivit art. 2 din Conventie: fiecare stat contractant scuteste de supralegalizare actele carora li se aplica aceasta conventie si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul sau. Supralegalizarea, in sensul prezentei conventii, are in vedere numai formalitatea prin care agentii diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul careia actul urmeaza sa fie prezentat atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului si a stampilei de pe acest act.

Incepand cu data de 1 noiembrie 2004, in cadrul Prefecturii Municipiului Bucuresti a demarat activitatea de aplicare a apostilei – supralegalizare a actelor oficiale administrative intocmite pe teritoriul Romaniei si care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei de la Haga. Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe baza de procura notariala sau procura intocmita la o Ambasada ori misiune diplomatica romaneasca sau imputernicire avocatiala). În cazul în care procura este întocmita la un notar dintr-o tara semnatara a Conventiei de la Haga, in mod obligatoriu, procura va fi apostilata in tara emitenta. Pentru firme, societati comerciale, persoana care se prezinta in vederea legalizarii documentelor trebuie sa prezinte delegatie din partea firmei, alaturi de contractul de prestari servicii incheiat intre firma si titularul actului. Dupa verificarea documentelor depuse, se va proceda la aplicarea apostilei si completarea acesteia. Activitatea de aplicarea a apostilei se efectueaza de catre Subprefect. Apostila se aplica pe actul original!

Actele pe care se poate aplica apostila sunt:

certificate de naştere, în original, emise dupa 01.01. 1998;

certificate de căsătorie, în original, emise dupa 01.01.1998; • certificate de deces, în original, emise dupa 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).

certificate de cazier judiciar, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti;

certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6;

adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti;

adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6;

actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, str. Icoanei nr. 19;

actele de studii superioare se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii, str. Grl. Berthelot, nr. 30.

documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MECI-Serviciul Relaţii Internaţionale;

adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti;

certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2;

certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;

adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti;

adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti;

- Certificatele de traducator, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;

- adeverinte emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentelor Medivcale din Romania);

- Certificatele de cazier auto. Prin intelegeri bilaterale sunt scutite de legalizarea actelor cetatenii din: Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria,Republica Ceha, Republica Croatia, Republica Franceza,Republica Macedonia, Republica Moldova, Mongolia, Republica Muntewnegru, Federatia Rusa, Republica Serbia, Republica Slovaca, Republica Slovenia, Republica Ungara Republica Populara Chineza, R.P.D.Coreeana si Polonia. Actele se apostileaza pentru tarile membre ale Conventiei de la Haga:, Republica, Africa de Sud, Pricipatul Andorra, Antigua şi Barbuda, Republica Argentiniana, Australia, Austria,Republica Azerbaidjan, Comunitatea Bahamas, Barbados, Regatul Belgiei, Belize, Belarus, Bosnia-Hertegovina, Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Capului Verde, China RAS Honkong, China RAS Macao, Republica Cipru, Republica Populara Chineza , Republica Columbia, Insulele Cook Republica Coreea , Republica Croatia, Regatul Danemarcei, Comunitatea, Republica Dominicana , Republica Ecuador, Republica Estonia, Confederatia Elvetiana, Republica El- Salvador, Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Republica Franceza, Georgia, Republica Federala Germania, Republica Elena, Grenada, Republica Honduras, Republica Islanda, Republica India, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiana, Japonia, Republica Kazahstan, Republica Letonia, Regatul Leshoto, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Republica Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Insulelor Marshal, Republica Mauritius, Satele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Mongolia, Republica Namibia, Regatul Norvegiei, Insulele Niue, Noua Zeelanda, Olanda (Regatul Tarilor de Jos), Republica Panama, Republica Polona, Republica Portugheza, România, Federatia Rusa, Federatia Sfantului Kitts si Nevis, Sfantul Vicent şi Grenadine, Sfanta Lucia, Serenisima Republica San Marino, Republica Democrata São Tomé si Principe , Republica Seychelles, Republica Slovaca, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Republica Surinam, Regatul Swaziland,Regatul Suedia, Regatul Tonga, Republica Trinidad -Tobago, Republica Turcia, SUA, Ucraina, Republica Ungaria, Republica Vanuatu, Republica Bolivariana a Venezuelei.